Üdvözöl a Tanárakadémia.hu
   
Magunkról

· Céljaink
· Alapszabályunk
· Pro Educanda Iuventute díjasok
· Tantárgyi kollégiumaink
· Jelentkezési Lap

· Projectjeink:
·· Olvasási project
·· Személyiségfejlesztő
·· Módszertani project

· Hír archívum

· Linkajánló

Menü
· Főoldal
· Belépés
· Keresés

Linkajánló


English Version



Támogatóink











Közép-Európai Tanárakadémia

Az egyesület céljai
Az egyesület a humán, a tartalomszolgáltatói és a módszertani értékfeltárásra és -közvetítésre hivatott. Célja a kiemelkedő tanárszemélyiségek, életutak és egyszeri teljesítmények kommunikálása (humán értékfeltárás); a tantervekre, programokra, segédletekre és tankönyvekre rámutató tevékenység (tartalomszolgáltatói értékfeltárás), a sikeres közösségi modellek módszereinek felmutatása (módszertani értékfeltárás).



Humán értékfeltárás és értékközvetítés:
- kiemelkedő, ám kellően nem ismert tanárszemélyiségek, életpályák és egyszeri teljesítmények felkutatása és feltárása
- ugyanezen teljesítmények elemzése, prezentációja kollégák számára
- ezzel az önművelés, továbbképzés sajátosan "emberarcú" változatának beépítése a mai tanfolyami rendszerbe

Tartalomszolgáltatói értékfeltárás:
- helyi és tantárgyi tantervek, programok, modulok értékelése
- tankönyvek, segédletek, más taneszközök értékelése
- az oktatást-nevelést segítő folyóiratok, újságrovatok, múzeumok, művelődésszervező műhelyek, egyetemi tanszékek értékelése

Módszertani értékfeltárás
- kialakulóban levő és már eredményeket felmutató metodikák értékelő bemutatása
- a másik két kategóriára is vonatkozóan: ezek hatásmechanizmusának, műhelytitkainak elemző feltárása konferencián, továbbképzésen, tanfolyamon

Az egyesület kiemelt célja a tananyagfejlesztő műhelyek és a pedagógus szakma közti kétirányú kapcsolat élénkítése. Ennek részeként az egyesület különleges kapcsolatot ápol a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.-vel, mint a fent nevezett fejlesztő munka első számú központjával.

A tanártársadalmon belüli kommunikáció élénkítése
Az egyesület célja az egyes régiókban, egyes tantárgyakban, egyes szakterületeken megfogalmazódó speciális tapasztalatok artikulálása, gyűjtése, elemző újrafogalmazása. Ennek során szeretnénk kitapintani, milyen gondok és eredmények foglalkoztatják az egyes területek pedagógusait. Az adott kérdéskörök kikristályosításával, tézisekké érlelésével szakmai párbeszédet készítünk elő, s konferencián, elektronikus úton vitára bocsátva a gondolatokat, előrevivő következtetések megfogalmazására törekszünk. Az egyesület célja ezen következtetések nagy hatósugarú kommunikálása is, hogy a kialakuló konszenzusok mentén előrelépve a tanártársadalomnak ilyen módon önmaga továbbfejlesztésére nyíljon módja.

Az egyesület szervezeti felépítése
Az egyesület munkáját az elnök és a három tagú elnökség koordinálja. Tagsága tantárgyanként és területenként szerveződik, a két tagozódás metszi egymást. (Például: magyartanári kollégium, történelemtanári kollégium – Somogy megyei szervezet, budapesti szervezet.)

Projektek
A Tanárakadémia jelenleg három projekthez vár munkatársakat:
A/ "Új mohikánok" projekt: megtalálni az olvasás új helyét a 21. évezred fiataljainak életében.
B/ "Tőkesúly 2000" projekt: olyan stabil személyiségek formálása az iskolai tevékenységen keresztül, amelyek kiegyensúlyozottságuk folytán sikeresebben léphetnek később a munkaerőpiac ringjébe.
C/ "Szerda, harmadik óra" projekt: a mindennapi tanári aprómunka egyedi, kreatív megoldásainak begyűjtése, közzététele, az egymás kreatív eredményeihez való könnyebb hozzáférés megteremtése


Az egyesület elnöke:
Valaczka András
valaczka.andras@ntk.hu

Az egyesület alelnökei:
Czecze Enikő
Slezák Ilona

slezak.ilona@ntk.hu


 
Kapcsolódó linkek
· Adatok: Magunkról
· Írta: centa


A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Magunkról:
Pro Educanda Iuventute díjasok



 Nyomtatható változat Nyomtatható változat