Üdvözöl a Tanárakadémia.hu
   
Magunkról

· Céljaink
· Alapszabályunk
· Pro Educanda Iuventute díjasok
· Tantárgyi kollégiumaink
· Jelentkezési Lap

· Projectjeink:
·· Olvasási project
·· Személyiségfejlesztő
·· Módszertani project

· Hír archívum

· Linkajánló

Menü
· Főoldal
· Belépés
· Keresés

Linkajánló


English VersionTámogatóinkKötelező a kötelező?

Kötelező a kötelező?
- Fórum a házi olvasmányokról -

(300 magyartanár megkérdezésével készült 2005 végi felmérés)

A tanárok, szülők, olvasáskutatók tapasztalatai egybehangzón sürgetik az új társadalmi megegyezést arról: mit kell és mit lehetséges eredményesen olvastatni az iskolában. De a munka elindításához túl kell lépnünk a „mit kell és mit lehet” kérdésén. Itt látható elemzésünkben igyekeztünk pontos és elevenbe vágó kérdéseket fogalmazni, mert a lényegretörő és pontos kérdés a helyes válasz előfeltétele. Kérdéseinkből újabb kérdések keletkeznek, ám ha mindezeket sikerül megválaszolnunk, új nemzedékeknek adhatunk esélyt a könyv csodájának megismerésére.

A magyartanárok 73%-a fele-fele arányban olvastatna hagyományos „kötelezőket” és „maiakat”.


1. kérdés
Hogyan tehető harmonikussá a régi klasszikusok és az új, szórakoztató olvasmányok együttélése az iskolai munkában?
- célolvasmányok
- eszközolvasmányok
a/ Hány olvasmány fér bele egyikből-másikból egy tanév időkeretébe?
b/ Hogyan pótolható a második típus feldolgozásához hiányzó tankönyvi apparátus?

Csupán 25%-uk utasítja el a klasszikusok részletekkel történő „kiváltását”.


2. kérdés
Miben kell eltérnie a célolvasmányokkal és az eszközolvasmányokkal való foglalkozásnak?
- a foglalkozás tárgya a részleten keresztül is a műegész
- a foglalkozás bevezető, kedvébresztő jellegű
a/ Hogyan foglalkozhatunk egyidejűleg „beavatottakkal” és „kívül maradókkal”?
b/ Kialakítható-e egy önálló idősáv, amely a heti munkarendben mindig az olvasásé?

97%-uk a régi olvasmányokat ma is alkalmasnak tartja erkölcsi-esztétikai kérdések felvetésére.

3. kérdés
Hogyan helyezhetők a régi művek mai kontextusba?
- mai témák párhuzamba állításával
- mai művek párhuzamba állításával
a/ Mely tematikai elemekkel írható körül a kívánatos és a tanulókat foglalkoztató témák közös halmaza?
b/ Milyen arányt kívánatos kialakítani a magyar és a külföldi irodalom tekintetében?

85%-uk a mai népszerű műveket is alkalmasnak tartja iskolai munkára.


4. kérdés
Hogyan tehetők hatékony ismeretközvetítő és képességfejlesztő eszközzé a szórakoztató művek?
- nyelvhasználat
- szövegalkotás (a történet folytatása)
a/ Milyen haszonnal jár, ha a stilisztikai, szövegtani, retorikai és kommunikációs témákat a mai köznyelvet reprodukáló szövegeken át vezetjük föl?
b/ Előnnyé teheti-e a részletek töredékességét a jóslófeladatok / befejezésváltozatok lehetősége?


Csupán 12%-uk utasítja el az otthoni olvasásra kötelezést, mint módszert.


5. kérdés
Hogyan egészíthető ki a kötelezés módszere más motivációs eszközökkel?
- önismeret
- projektfeladatok
a/ Milyen pszichológiai dimenziók mozgósíthatják a diákok érdeklődését?
b/ Hogyan teheti komplex jellegűvé egy-egy regényfejezet feltárását a szociológiai/pszichológiai/életmódbeli vizsgálódás?

72%-uk továbbra is fontosnak tartja a több száz oldalas művek házi olvastatását.


6.kérdés
Milyen modern módszerek tehetik hatékonyabbá a kötelező művek feldolgozását?
- nem lineáris tevékenységek
- nem verbális eszközök bevonása
a/ Hogyan oldható a mai gyerekek idegenkedése az olvasáshoz hasonló lineáris tevékenységektől?
b/ Milyen módszertani megoldások leshetők el az újságok szövegszerkezetétől?

51-49%-ban megosztott a tanártársadalom atekintetben, hogy az olvasmányoknak országosan közös kánont kell-e alkotniuk.

7. kérdés
Miként teremthető új konszenzus a felbomló hagyomány helyén?
- kritériumrendszer kidolgozása
- művek értékelése a normatívák alapján
a/ Milyen súllyal esnek latba egy-egy mai regény besorolásakor a benne fellelhető esztétikai, nyelvi, szerkezeti és életmodell-értékek?
b/ Hogyan kezelendők a kortárs művek köznyelvi normán kívül eső fordulatai (trágárságok)?

A megkérdezettek elsöprő többsége, 89% várna iránymutatást az olvasmányok kérdésében.


8. kérdés
Az iskolaügy mely szereplőit kell bevonni az új kánon kialakításának folyamatába?
- kutatók, pedagógusok
- diákok, szülők
a/ Miként biztosítható a kánonba kerülő könyvek beszerezhetősége?
b/ Hogyan lehet mérni egy-egy könyv hatását a diákságra?

Hasonló arány – 88% - teszi egyértelművé, hogy ezt az irányt maga a tanártársadalom kell, hogy megfogalmazza.


9. kérdés
Hogyan tehető érdekeltté a tanár az új konszenzus tényleges követésében?
- segédletek, komfortfokozás
- versenyek, kimeneti szabályozás
a/ Hogyan viszonyulnak az állami hatóságok az alulról jövő kezdeményezéshez?
b/ Milyen szerepük lehet a civil szervezeteknek? 
Kapcsolódó linkek
· Adatok: Új mohikánok
· Írta: centa


A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Új mohikánok:
Ajánlott olvasványok 5-8 osztályos tanulóknak Nyomtatható változat Nyomtatható változat