Üdvözöl a Tanárakadémia.hu
   
Magunkról

· Céljaink
· Alapszabályunk
· Pro Educanda Iuventute díjasok
· Tantárgyi kollégiumaink
· Jelentkezési Lap

· Projectjeink:
·· Olvasási project
·· Személyiségfejlesztő
·· Módszertani project

· Hír archívum

· Linkajánló

Menü
· Főoldal
· Belépés
· Keresés

Linkajánló


English VersionTámogatóinkAutokommunikáció

Mai szakmai és társadalmi közbeszédünkben – mindenki általa tapasztalható – központi szerepre tett szert a kommunikáció fogalma és gyakorlata. Az iskolában fejlesztendő kompetenciák közt mindig első helyen szerepel; a társadalmi érvényesülés szinte legfontosabb feltételeként értelmeződik. Tartani lehet azonban tőle, hogy minél inkább egy technikai eljárássá tesszük a kommunikációt, minél inkább egy megtanulandó mesterséggé lényegítjük át, annál inkább elvész a hitele, a természetessége, emberi jellege. A nyelv és a beszéd eredeti funkciójának megőrzése a kompetenciákon is túlmutató nevelési cél kell, hogy legyen. S ehhez vezető első lépésünkké válhat, ha megtanítjuk a gyerekeket az önmagukkal folytatott kommunikációra: az eszmék, helyzetek, dilemmák belső tisztázására.
Autokommunikáció
(önmagunkkal folytatott párbeszéd)

A1 Mentális egyensúly
A kamaszkori depresszió előfordulása 7-9%, azonos mértékű a felnőtt lakosságéval.
Okok:
- alkat (genetikusan sérülékeny)
- élettörténet (kóros tanulási folyamatok, fóbiák)
- környezet (veszteség, bántalmazottság)
Tünetek:
- önvád, halálvágy, reménytelenség
- szelektív mutuizmus (alkalmankénti elnémulás)
Lehetséges feltárás: rajz, szerepjáték, beszélgetés
mek.hu - orvostudomány - Gádoros Júlia

KÉRDÉS: Hogyan tehetők a tantárgyi munka részét alkotó kreatív feladatok egyben problémafeltáró tesztté?

A2 Memetikai immunizáltság (a nyájszellem hatásainak csökkentése)
A gyerekek 19%-a elszigeteltnek, magányosnak érzi magát az iskolában. A sztárimádat, divatkövetés a beilleszkedés eszköze: az ilyen gyerekek népszerűvé válnak, rájuk vetül a siker és az erő fénye e sztárokról.
Mémek: kulturális vírusok, amelyek a gének módjára replikálják magukat.
Mém lehet egy bestseller, egy újságtéma, egy zenei motívum, egy mozdulat, gyártási technika, divat.
A mémek hordozót keresnek maguknak: agykapacitást, figyelmet
beszelo.c3.hu - Galántai Zoltán

KÉRDÉS: Hogyan módosíthatók a népszerűség-elvű osztálystruktúrák a valódi értéket képviselő tanulók javára?

A3 Biológiai immunizáltság
A közoktatásban részt vevő tanulók mintegy 30%-a dohányzik.
(Gimnazisták: 10%, szakközépiskolások: 24%, szakiskolások: 43%, főiskolások: 32%)
Kábítószer: 8% saját bevallása szerint drogozott már, 30%-uk ismer dílert.
Alkohol: a középiskolások 31%-a rendszeres alkoholfogyasztó.
dunaujvaros.com - 2004.09.24

KÉRDÉS: Milyen projektfeladatokkal kezdeményezhetünk egészségesen szórakoztató csoporttevékenységeket?

A4 Felnőtté érés
A felnőttkor perspektívái inkább taszítóak mint vonzóak. A felnőtté válás kiábrándító.
A nemzedékek közt nincs kapcsolat. A felnőtt társadalom tévesen ítél a fiatalokról:
- leegyszerűsített személyiségképeket konstruálunk
- lebecsüljük a sebezhetőségüket
- túlbecsüljük a kompetenciájukat
szochalo.hu - Szabó András

KÉRDÉS: Hogyan közvetíthetünk ismereteket a nehézségek közt is sikerrel helytálló fiatal felnőttekről?

A5 Saját normarendszer
A fiatalok 66%-ának nincs példaképe. Mindkét nem az azonos nemű szülőt tekinti mintának. Csonka családokban eltűnik a minta.
Személyes példák híján nem alakulhat ki értékrend sem.
Erik Erikson tanulmányai a kamaszkorról

KÉRDÉS: Milyen eszközökkel tárhatunk fel pozitív elemeket és követendő mintatöredékeket a szórakoztatóipar sztárjainak legendáriumából?

A6 Egyén és külvilág elfogadása
Asszertív: mindkettőt elfogadja
Agresszív: "én" igen, külvilág nem
Manipulatív: "én" nem, külvilág igen
Passzív: sem „én”, sem külvilág
Tihany.osb.hu - Horváth-Szabó Katalin

KÉRDÉS: Hogyan közelítheti az értékelési rendszer az önbizalom, önelfogadás két szélsőségét az ideális középhez?

A7 Önbizalom
Torz, elégtelen és negatív énkép. Keveset tudnak önmagukról. Nincs sikerélményük.
Azt sem hiszik el magukról, amire valójában képesek lennének.
pointernet.pds.hu - Orosz Katalin

KÉRDÉS: Milyen arányban építhetők be kompenzációs feladatok és tevékenységek az egyes órákon folyamatos kudarcra ítélt tanulók bátorítására?

A8 Stresszoldás képessége
Pótolni akarják a gyermekkori tehetetlenség folytán akkor nem pótolható veszteségeket:
- elhanyagoltság
- kiszámíthatatlanság
- kiszolgáltatottság
A külvilág fölött továbbra sincs korlátlan kontroljuk - csak mesterséges élményekben válhatnak teljesen szabaddá.
tandem.lauder.hu - "Megsemmisítő háború az én ellen"

KÉRDÉS: Milyen pedagógustámogató infrastruktúra teheti reálissá egy személyes odafigyelésre épülő mentori háló kialakítását?


 
Kapcsolódó linkek
· Adatok: Tőkesúly 2000
· Írta: centa


A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Tőkesúly 2000:
Autokommunikáció Nyomtatható változat Nyomtatható változat