Üdvözöl a Tanárakadémia.hu
   
Magunkról

· Céljaink
· Alapszabályunk
· Pro Educanda Iuventute díjasok
· Tantárgyi kollégiumaink
· Jelentkezési Lap

· Projectjeink:
·· Olvasási project
·· Személyiségfejlesztő
·· Módszertani project

· Hír archívum

· Linkajánló

Menü
· Főoldal
· Belépés
· Keresés

Linkajánló


English VersionTámogatóinkTanárakadémia.hu: SNI

Keresés a témában:   
[ Vissza a főoldalra. | Téma választás. ]

Hogyan használhatjuk? - Önkiszolgálás 1-2. című gyűjtemény (középsúlyos)

A Nemzeti alaptanterv-ben meghatározott Önkiszolgálás nevű tantárgyat az első és második osztályukat végző, értelmileg akadályozott tanulók tanulják. A téma négy nagy területet ölel fel: az öltözködést, az étkezést, a személyi higiéniát és a környezetrendezést, környezetmegóvást. A legfőbb fejlesztési feladat az öltözködés esetén az öltözet fel- és levételekor történő együttműködés és az időjárásnak megfelelő ruhadarabok kiválasztása; az étkezésnél az evőeszközök rendeltetésszerű használata, az önálló étkezés és az alapvető ételek megismerése; a személyi higiéniával kapcsolatban a tisztálkodóeszközök és a zsebkendő kis segítséggel való helyes alkalmazása, a tisztálkodás szükségességének felismerése, időpontjainak megtanulása és a fokozódó önállóságú WC-használat; a környezetrendezés tematikájában pedig a rendtartás, a takarítóeszközök funkciójának ismerete, a saját tulajdon és a más tulajdona közötti különbségtétel, a szemét megfelelő helyre való elhelyezése és a növények alapvető gondozása...


Tovább...

Új ének-sorozat

Az új fejlesztésű ének tankönyvekben elsősorban a gyerekek világához közel álló, könnyen megtanulható és énekelhető gyermek- és játékdalokra épül a tanulás. Kodály Zoltán és Lajtha László szerint ezek sajátossága az, hogy kétütemes ismétlődő, univerzális, ősi dallammotívumokat alkalmaznak, inkább énekelt mondókák. Roar Björkvold norvég professzor kutatásai kimutatják, hogy a játék- és gyermekdalok motívumai, hangterjedelme és témái hasonlóak bárhol a világban. A mozgásos játékok, az egyszerű, érthető szövegek, az ismétlődő dallamok serkentik a tanulási képességeket. A népi hagyomány így gondoskodik a gyermekek széles alapokon nyugvó fejlesztéséről...


Tovább...

Új tankönyvek: Életvitel és gyakorlat (középsúlyos, 3., 6.évfolyam)

A tankönyvek követik a kerettantervben meghatározott tematikai egységeket: Textilmunkák, Egyszerű háztartási munkák, Személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők, Vásárlás - Fogyasztóvédelem és Anyagok alakítása. Ezek hasonlóak a két évfolyam között, a tankönyvi tartalom is hasonló, azonban a tevékenykedtető feladatok tartalma, összetettsége, nehézségi foka különböző a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően.

Az oldalak fóliázott lapokból állnak, így az egyes anyagok kivehetőek, szétvághatóak, elősegítve ezzel a kreatív használatot. A fóliázott lapok segítségével a gyermekek könnyen tudnak dolgozni filctollal, ami letörölhető, így egy-egy feladat többször megoldható, lehetővé téve az ismétlést, bevésődést. A matricás feladatok hasonló elven működnek, szintén többször felhasználhatóak. A folyamatábrák lehetővé teszik az önálló munkavégzést, a tevékenységek sorba rendezését, a végrehajtó működés zavarának korrigálását. A mappás kivitelezéssel kezelhetőbbek a feladatok a különböző helyszíneken, például tankonyhában, technika teremben, mosdóban...


Tovább...