Üdvözöl a Tanárakadémia.hu
   
Magunkról

· Céljaink
· Alapszabályunk
· Pro Educanda Iuventute díjasok
· Tantárgyi kollégiumaink
· Jelentkezési Lap

· Projectjeink:
·· Olvasási project
·· Személyiségfejlesztő
·· Módszertani project

· Hír archívum

· Linkajánló

Menü
· Főoldal
· Belépés
· Keresés

Linkajánló


English VersionTámogatóinkTanárakadémia.hu: Magyar nyelv és irodalom

Keresés a témában:   
[ Vissza a főoldalra. | Téma választás. ]

Csoda-projekt ötödikeseknek
Böszörményiné Buzás Éva tanárnő általános iskolások számára állította össze projektjét, amely a csodák és a valóság témáját állítja a középpontba. Elsősorban 5. évfolyamon próbálhatjuk ki, de más évfolyamokon is jól alkalmazható.

Az összeállított project anyag letölthető Microsoft Word formátumban


Tovább...

Az Odüsszeia és Márai Ithakájának összehasonlítása
Baranyai Katalin, a Szent Angéla Gimnázium tanára a homéroszi eposzokat sokféleképpen olvasható műveknek látja, melyekben a jelképek és a regényszerűség átjárókat teremtenek a mai ember világához. Rámutat azokra az apró részletekre, melyek fölött az olvasó sokszor átsiklik, holott meghatározó szerkezeti jelentőségük van. Odüsszeusz íja például az egyik ilyen jelképes tárgy: otthon hagyja, holott egy háborúba indulva másnak ez aligha fordulna meg a fejében. Az előadás 2006. május 18-án Balatonföldváron, a Hotel Festivalban tartotta magyartanári konferenciáját hangzott el.

Az előadás letölthető Microsoft PowerPoint formátumban!

Baranyai Katalin

Tovább...

Olvasmánylista pedagógusoknak és diákoknak
Czecze Enikő olyan olvasmányokból állított össze igen gazdag listát, amelyek nemcsak a diákoknak, hanem a velük foglalkozó pedagógusoknak is ajánlhatók. A mai íróktól válogatott művek mai gyerekeket jelenítenek meg, mai problémákkal szembesítik őket, és mai válaszokat adnak a nehézségekre. A szövegekkel találkozó gyerekek mindebből fakadó érdeklődése egyben a tanári munkát is megkönnyíti, hiszen könnyebb kíváncsi kérdésekre válaszolni, mint soha fel nem tett kérdések ürességében erőltetni saját mondandónkat.

Letölthető Microsoft Word formátumban.

Czecze Enikő


Tovább...

Elméleti ismeretek helye és szerepe az általános iskolai irodalomtanításban
Ágostonné Kugler Zsuzsanna tanulmánya az elméleti ismeretek helyét, szerepét vizsgálja az általános iskolai irodalomtanításban. Óv a végletektől, a mindent mesés csacsogásként előadó rossz gyakorlattól éppúgy, mint a túlzott tudományoskodástól. Felfogásában az egyes fogalmak rendszerré szervezett formában követik egymást, és mindig a konkrét példákon át kerülnek a tanulók megértéshorizontjára. Így őrizheti meg összhangját a diákok absztrakciós szintjét tiszteletben tartó visszafogottság s az igényesség.

Letölthető Microsoft Word formátumban.

Kugler Zsuzsanna

Tovább...

KID-program tapasztalatok
Bálintné Lipp Terézia a rendszer nyitottságában látja és láttatja a KID-program legfőbb erényét. Nem a dolgozatok, számonkérő mérések, zord feleltetések jelentik számára az érdemi fejlődés zálogát, hanem a kreatív tevékenységekben való együttműködés, az olvasásra vonatkozó szüntelen buzdítás, a kínálat színesítése és a figyelemfelkeltéshez kapcsolódó érdemi eligazítás. Ha a tanulók megszokják, hogy az irodalom a tarkaság, a minden ember problémájára adható válaszok tárháza, önként és szívesen fognak kalandozni ebben a rengetegben.

Letölthető Microsoft PowerPoint bemutatóként

Lipp Terézia


Tovább...

A mindennapi élet dimenziói az irodalomtanításban
Valaczka András oktatástervezési modelljei a mindennapi élet dimenzióit viszik be az irodalomtanítás világába. Olyan kérdéseket vet fel (mit kezdjünk a rosszal?; mit kezdjünk a barátainkkal? mit kezdjünk az idővel?; mit kezdjünk a szavakkal?), amelyek egyszerre vannak jelen a művekben és a diákok mindennapjaiban, ezért képesek hidat alkotni a két világ között. A témafölvetés ugyanakkor e modellben egy-egy mai sikerfilm jelentével indul, s ez újabb átjáróként szolgálhat a kommunikációs szakadék által kettészakított tanári-tanulói világ között.

Letölthető Microsoft PowerPoint bemutatóként

Valaczka András


Tovább...

A szerelem - szakítás témája a nyugatos költőknél


Ady Endre: Elbocsátó szép üzenet
Juhász Gyula:
Anna örök

Kérdéssor összehasonlító elemzéshez

Munkaforma: egyéni vagy páros szövegfeldolgozáshoz,
ill. a versek csoportmunkában való megbeszéléséhez

Tovább...

Janus Pannonius: Egy dunántúli mandulafáról


A mitológiai utalások jelentésképző szerepe
Janus Pannonius: Egy dunántúli mandulafáról című versében (vázlat)


(mitológiai kép - motívum - metafora - jelentés kapcsolata)


Tovább...

Felmérő tesztek tizedikes diákoknak
Az irodalom elsősorban művészet, másrészt azonban iskolai tananyag is. Itt következő kérdéssorunk abban segíthet a tizedikes diákoknak, hogy e tananyagról megszerzett tényszerű ismereteiket felmérhessék.

Letölthető Microsoft Word formátumban.


Tovább...

Szövegértési tesztsor
Az Irodalmi ikerkönyvekhez számos segédlet található az NTK honlapján. Segítséget adhat azonban a pedagógusoknak az itt közölt szövegértési tesztsor is.

Letölthető Microsoft Word formátumban.


Tovább...

Hamlet rövidített változata
Izgalmas kihívás lehet egy középiskolai osztály számára előadni a Hamletet. Egy olyan rövidített változatát közöljük itt a drámának, amely alapján már több gimnáziumi előadást is sikerre vittek a diákok.

Letölthető Microsoft Word formátumban.Tovább...