Üdvözöl a Tanárakadémia.hu
   
Magunkról

· Céljaink
· Alapszabályunk
· Pro Educanda Iuventute díjasok
· Tantárgyi kollégiumaink
· Jelentkezési Lap

· Projectjeink:
·· Olvasási project
·· Személyiségfejlesztő
·· Módszertani project

· Hír archívum

· Linkajánló

Menü
· Főoldal
· Belépés
· Keresés

Linkajánló


English VersionTámogatóinkHogyan használhatjuk? - Önkiszolgálás 1-2. című gyűjtemény (középsúlyos)

A Nemzeti alaptanterv-ben meghatározott Önkiszolgálás nevű tantárgyat az első és második osztályukat végző, értelmileg akadályozott tanulók tanulják. A téma négy nagy területet ölel fel: az öltözködést, az étkezést, a személyi higiéniát és a környezetrendezést, környezetmegóvást. A legfőbb fejlesztési feladat az öltözködés esetén az öltözet fel- és levételekor történő együttműködés és az időjárásnak megfelelő ruhadarabok kiválasztása; az étkezésnél az evőeszközök rendeltetésszerű használata, az önálló étkezés és az alapvető ételek megismerése; a személyi higiéniával kapcsolatban a tisztálkodóeszközök és a zsebkendő kis segítséggel való helyes alkalmazása, a tisztálkodás szükségességének felismerése, időpontjainak megtanulása és a fokozódó önállóságú WC-használat; a környezetrendezés tematikájában pedig a rendtartás, a takarítóeszközök funkciójának ismerete, a saját tulajdon és a más tulajdona közötti különbségtétel, a szemét megfelelő helyre való elhelyezése és a növények alapvető gondozása...Természetesen az önkiszolgálás elsősorban gyakorlati foglalkozásokon keresztül fejleszthető, a tantárgy oktatásához bármilyen taneszköz csak kiegészítő, megerősítő segédletként járulhat hozzá. Ám ha a kiadvány módszertanában, technikai kivitelezésében igazán újszerű, a legújabb nyomdai lehetőségek megoldásaira épülő gyűjtemény, akkor valódi segítséget nyújthat az iskolai, 45 perces órakeretbe ágyazott fejlesztésnek. Az önkiszolgálás tevékenysége technikai tudást és gyakorlatot igénylő műveletek sorát foglalja magába.

A didaktikailag lebontott, részmozzanatonként elemzett cselekvések megtanulására, a technikák elsajátítására, az ok-okozati összefüggések megmutatására, a figyelememlékezet kialakítására, a célzott mozgásformák megtanítására a tanórai keretekben szervezett gyógypedagógiai fejlesztések alkalmasak, amelyek a szituációban végzett tevékenységeket egészítik ki. A feladatlapokon összeállított gyakorlatok, gyakorlatsorok a tematikusan kijelölt, megerősíteni kívánt képességek fejlesztéséhez adnak segítséget. Mivel a gyermekek legközvetlenebb élményei épp az önkiszolgálás tevékenységi szituációihoz, az azok során megtapasztalt test- és térélményekhez kapcsolódnak, a témához illesztett feladatok nagyon jó fejlesztési potenciállal rendelkeznek.

Alapvető cél, hogy az önkiszolgálás megtanítása az iskolai oktatási-nevelési munkán túl a család feladata is legyen. Értelmileg akadályozott gyerekek esetében különösen fontos, hogy a rutin kialakítása lényegét tekintve azonos módon történjék otthon és az iskolában, segítve az önkiszolgálás generalizált cselekvéssé válását. Ezért a gyűjtemény a szülőket is megszólítja, hogy az iskolai tevékenységbe módszertanilag is be tudjanak kapcsolódni. Ezt segíti a gyűjteményhez csatolt, nemcsak pedagógusoknak, hanem szülőknek is szóló módszertani kézikönyv, amely átfogó fejlesztési koncepciót dolgoz ki, és számos további feladatötletet tartalmaz a feladatlapokhoz kapcsolódóan és azokon túlmenően.

A feladatlapok keménypapírból készültek, ellenállóak. Egy részük mágneses képek rögzítésére alkalmas, ezeken a feladatvégzés egyszerűbb, a lapok könnyebben elhelyezhetőek, kevésbé mozdulnak el. Másutt sztatikus fóliás megoldást alkalmaztunk: az ezekhez kapcsolódó feladatok többször ismételhetőek, a fóliák áthelyezhetőek, kezelésük irányítható, az általuk végrehajtott feladatmegoldások látványosak, jól értelmezhetőek. A kihajtható kartonlapos feladatok, a külső-belső megjelenés, az apró különbségek vagy az előtte-utána állapot érzékeltetésére szolgálnak, a kipattintható kártyák pedig sorozatok elemeit jelenthetik.

A lapok többféle cselekvést indukálnak: rakosgatást, illesztgetést, formaegyeztetést, csoportosítást, formabehelyezést, rajzi aktivitást, mozgásos aktivitást. A feladatlapok között található tasakokban az apróbb képek témakörönként tárolhatóak. Mindezt egy nagy fűzős dossziéban helyeztük el, ezért is tekinthető a könyv inkább gyűjteménynek, mint hagyományos tankönyvnek, hiszen a lapokat külön-külön kivéve használhatjuk, nem kell a vaskos dosszié egészét mozgatnunk.

A gyűjtemény struktúrája követi a kerettantervi felosztást. A négy fejezet lapjai azonos logika szerint és hasonló grafikai elemekből építkezve dolgozzák fel a különböző tevékenységi területeket, így a különböző egységek tárgyképei összekapcsolhatók, csoportosításokra, azonosítási feladatok elvégzésére adnak lehetőséget. A képanyaga, amely Nagy Diána grafikus alkotása, a tevékenységekhez kapcsolódó alapképekből és egyszerű cselekvések rajzaiból tevődik össze.

A színes, a valóság karakteres jegyeit kiemelő, játékos rajzok a képi látás tanulásának kezdetén álló gyermekek vizuális észleléséhez igazodnak, az adott tartalmi elem lényeges jegyeit helyezik előtérbe, nem terjednek ki minden részletre. A feladat végrehajthatósága és az egyes tárgyképek kezelhetősége, tapinthatósága miatt a tárgyak arányainak pontos ábrázolása kisebb hangsúlyt kap. A grafikai ábrázolásmód finom színeivel, szerethető alakjaival és tárgyaival érzékenyen alkalmazkodik a gyerekek világához, szelíden szólítja meg őket, egyszerűséget, nyugalmat sugároz.

A tanulócsoportok heterogén összetétele miatt a gyógypedagógus munkájánál szakmai követelmény a pontosan felállított, differenciált foglalkozásmenet. A kiadvány lehetőséget ad az adott témák többszintű feldolgozására, a feladatlapon belüli megoldások variálására. Azok a tanulók, akik megértik a képek, rajzok, szimbólumok jelentését, jobban kommunikálnak, kézkoordinációjuk fejlettebb, összefüggéseket látnak, akár játékos, önálló munka keretében is tudják használni a gyűjtemény egyes lapjait. Ez a feladatvégzés a gyakorlati tevékenységeik pontosítását, tudatosítását segíti.

Azok számára, akik mozgásképességük, kommunikációjuk, kognitív képességeik súlyos elmaradása miatt nem állnak ezen a képességszinten, a feladatlap színes, képi eszközt nyújt, amely által elindulhat az absztrakció, tárgy és kép azonosítása, az egyszerű kommunikáció, vagy fejlődhetnek a differenciáltabb mozgáselemek.


 
Kapcsolódó linkek
· Adatok: SNI
· Írta: centa


A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: SNI:
Meghívó SNI konferenciára Nyomtatható változat Nyomtatható változat