Üdvözöl a Tanárakadémia.hu
   
Magunkról

· Céljaink
· Alapszabályunk
· Pro Educanda Iuventute díjasok
· Tantárgyi kollégiumaink
· Jelentkezési Lap

· Projectjeink:
·· Olvasási project
·· Személyiségfejlesztő
·· Módszertani project

· Hír archívum

· Linkajánló

Menü
· Főoldal
· Belépés
· Keresés

Linkajánló


English VersionTámogatóinkCsoporttudat

A kooperatív tanulásnak ma külön tudományos iskolái vannak, a „csoportmunka” pedig régtől fogva a kívánatos és folyton szorgalmazott tanári metodikák egyike. Kétségtelen, hogy a globalizálódott világtársadalom sajátos szerkezete ezt indokolttá is teszi. Míg régen egymást ölték az emberek a mamutcombért, ma úgy öljük egymást, hogy az együttműködésnek, üzletnek, kooperációnak tűnjön. Nem ártana hát tudatosítani: a csoportszerkezet, a csoportban való tevékenység nem önérték. Ahogyan a magányos tevékenységnek vannak előnyei és árnyoldalai, ugyanúgy a csoporthoz tartozás is lehet pozitív és negatív töltetű. Készítsük hát fel diákjainkat a csoportba tagozódásra, de párosítsuk szociális kompetenciájukat értékelvűséggel is!CS1 Kapcsolatteremtés
Mindennél erősebb referenciaközeg a kortárs csoport. A csoporthiererchia kialakításában életidegen képességek szabnak mércét (például: számítógépes játékokban teljesített szintek). Nincs mobilitás: nem találkoznak más közösségekkel, más értékrendekkel, más közegekkel.
mtapti.hu - Füstös László - Szociológiai Szemle.1994/1.

KÉRDÉS: Hogyan teremthetők alkalmak a közegváltásra, más és más összetételű szociológiai csoportokkal való megismerkedésre?

CS2 Rangsor felmérése
Az iskolás kor nagy részén (de különösen 8-11 éves korban) az énkép meghatározásának alapja az összehasonlítás. Fő szempontok:
- testi-szellemi készségek
- kortársi elfogadottság
- anyai elfogadottság
A pozitív énképpel rendelkező ember hisz benne, hogy önmaga és környezete szabályozása révén - a határok tudomásul vételével - képes befolyásolni saját jövőjét.
tarki.hu - Tóth Olga: Családformák és együttélési minták...

KÉRDÉS: Milyen tantervi-tankönyvi apparátus tehetné automatizmussá a sokféle csoportszerveződést, és vele párhuzamosan a más és más erényekből fakadó szereposztásokat?

CS3 Mások befolyásolásának képessége
Nem elég a kommunikálás és a kapcsolatteremtés. Aki senkit sem képes befolyásolni, saját tehetetlenségét éli át. Csak tárgy a társadalomban, de soha nem alany.
nyitottegyetem.phil-inst.hu - Turcsik Ferenc

KÉRDÉS: A tantárgyi munka mely pontjaiból növeszthetők ki csoportproduktumra irányuló tevékenységek? Hogyan ösztönözhető, hogy ezek során másokat befolyásoló alanyokká váljanak a passzív gyerekek is?

CS4 Konfliktuskezelés képessége
A televíziós erőszak egyik legközvetlenebb hatása. A negatív hatást 10-20 évvel később is kimutatják a szociológusok. A 8 éves korban nézett erőszak nagyobb hatású, mint a 18 éves korban látott. Bűnügyekben játszott szerepek hátterében is kimutatható.
Aletha Huston Stein and Lynette K. Friedrich-vizsgálat, Pennsylvania, 1972

KÉRDÉS: A nevelői munka eszköze lehet-e a konfliktusimitáló helyzetek kialakítása? Lehet-e enélkül modellezni a nem agresszív konfliktusrendezési módokat?

CS5 Empátia és segítőkészség
Ugyancsak befolyásolja a televíziós erőszak: gyengíti. A képernyőerőszakra szocializálódott gyerekek hozzászoknak a szenvedés látványához, kevésbé érzékenyek mások problémáira. Később - vagy egyáltalán nem - avatkoznak közbe, ha valóságos erőszak tanúivá válnak.
Leonard Eron 1962-es vizsgálata

KÉRDÉS: Milyen vonzó feltételek megfogalmazásával ösztönözhető az aggályoskodástól mentes, gyors cselekvés?

CS6 Csoportra támaszkodás

A hagyományos erkölcsi keretek felbomlásával a korlátok jó része eltűnt. Az én szabadon burjánozhat, idegen tőle az önkorlátozás. Ennek képessége nélkül nem válhatunk csoporttaggá. Újra kell tanulni az alkalmazkodást. Kelet-Európában mindez sokkal gyorsabban és szervetlenül ment végbe - negatív hatásai még nagyobbak.
John Maltby és David Giles 2004-es kutatása

KÉRDÉS: Melyek azok az iskola és tanuló számára egyaránt fontos értékek, amelyek mentén csoportok versenyeztetését tehetnénk gyakoribbá? Hogyan nevelhetik az ilyen versengések csapatmunkára a fiatalokat?

CS7 Szereptisztázás (role clarification)
Az egyénnek tudatosítania kell önmagában, hogy környezete milyen elvárásokat támaszt vele szemben. Meg kell ismernie a rá váró szerepet (szerepeket). Nem elég megismernie, azonosulnia is kell vele. Ha meg akar felelni szerepének, át kell vennie a csoport kultúrájának egyes elemeit is (acculturation). Az átvétel akkor eredményes, ha e kultúra leképeződik gondolkodásmódjában, és visszatükröződik magatartásából. Szakaszai: előzetes szocializáció, alkalmazkodás, stabilizálódás.
Shirley Feldman (1976) beilleszkedési fázisai: getting in - breaking in - settling in

KÉRDÉS: Miként egyeztethetők össze az egyenlőség elvével olyan struktúrák, amelyek a kívánatos értékvilághoz való intenzívebb alkalmazkodást közvetlen előnyökkel jutalmazzák?

CS8 "Saját téma" megtalálása a csoportban
Az egyén akkor nevezhető szociálisan kompetens társadalmi szereplőnek, ha beilleszkedési folyamata végén megtalálja "igazi feladatát", amely a csoport szemében értékessé teszi őt, neki magának pedig testreszabott, képességeit meg nem haladó, ugyanakkor kihívást jelentő programot ad. A szerencsés egyén kompetecia nélkül is megkapja e "témát" a vezetőtől vagy a közösségtől. Szocializációjának folyamata azonban akkor biztonságos, ha önmaga képes előállni ilyen témákkal.
John Van Maanen: "discover a theme"-elmélete

KÉRDÉS: Milyen formában kínálható fel az osztályoknak olyan életszerű szerepeket felsorakoztató menü, amelyben mindenki megtalálja a neki való funkciót?


 
Kapcsolódó linkek
· Adatok: Tőkesúly 2000
· Írta: centa


A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Tőkesúly 2000:
Autokommunikáció Nyomtatható változat Nyomtatható változat