Üdvözöl a Tanárakadémia.hu
   
Magunkról

· Céljaink
· Alapszabályunk
· Pro Educanda Iuventute díjasok
· Tantárgyi kollégiumaink
· Jelentkezési Lap

· Projectjeink:
·· Olvasási project
·· Személyiségfejlesztő
·· Módszertani project

· Hír archívum

· Linkajánló

Menü
· Főoldal
· Belépés
· Keresés

Linkajánló


English VersionTámogatóinkTörténelemtanítás - Online történelemdidaktikai folyóirat

Elektronikus folyóiratunk I. évfolyama válik teljessé ezzel a számmal, melynek legfőbb jellemzője – az előzőekhez hasonlóan – a változatosság. A Tanulmányok történelemtanításunk közelmúltját és jelenét egyaránt idézik. Először egy frissen megjelent, az előző számunkban már bemutatott új történelemdidaktikai összefoglalóból idézünk egy fejezetet – az Óratervezés címűt. (A forráselemzésre vonatkozó részt következő számunkban szándékozunk közölni.) Utána a Kádár-korszak „puha” diktatúrájának középiskolás történelemtankönyveit a tudatformálás szempontjából fogja vallatóra az ismert gyakorlótanár szerző. A Közleményekben folytatjuk az előző év legsikeresebb OTDK dolgozatainak a közlését, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy mintákat adjunk a jövendő versenyzőknek is, bővítve olvasóink körét. A Műhely rovat írásai 2010 jelentős évfordulóiról emlékeznek meg. Széchenyi halálának a 150. évéhez kapcsolódik az 1945 utáni történelemtankönyveink Széchenyi-képét vizsgáló írás, míg a másik közlés a gyászos emlékű trianoni békekötés 90. éve alkalmából készült – érdekes kísérletként – egy gyakorló történelemtanár Trianon tanítását mutatja be a rendszerváltozás előtt és után.

Kisebb írásokat tartalmazó rovataink is több érdekességet rejtenek magukban. Igaz, csak egy „villanásra”, de a Szemlében megismerhetjük a Műszaki Könyvkiadó „félidejénél tartó” új, Élő történelem című középiskolás tankönyvsorozatát. Az itt szereplő másik írás a korábban megjelent Kaposi JózsefSzáray Miklós-féle Nemzeti Tankönyvkiadós munkafüzet-sorozat záró darabja egy fejezetének tudományos elemzését tartalmazza, tanári továbbképzés jelleggel és igényességgel. A Horizont rovat írásai is igazi „csemegéket” adnak. Az egyik írás egy német történelmi folyóiratot mutat be, mely különösen német tagozatos osztályoknak kínál érdekes olvasmányokat, tanárnak és diáknak egyaránt. A másik írás a magyarországi németség második világháború utáni „Odüsszeiáját” mutatja be, sok hasznos új információt is kínálva. A Kaleidoszkóp rovatban folytatjuk beszámolónkat a nyári 21. Nemzetközi Történész Kongresszus munkájáról, ezúttal a Történelemdidaktikai Szekció eseményeiről tudósítva. Másik – igen aktuális – írásunk az Apáczai Közalapítvány által a határon túli iskolai kirándulások kormányzati tervéről szervezett szakmai fórumokról tudósít, és felhívást tesz közzé olvasóinknak, mely – reméljük – felkelti kollégáink érdeklődését, és meghallgatásra talál. Reméljük, cikkeink elnyerik tetszését! Elérhetőségeinkre továbbra is várjuk írásait, bátorító, valamint bíráló megjegyzéseit! Jó olvasást kívánunk! A Történelemtanítás Szerkesztősége. A szám teljes tartalomjegyzéke:Történelemtanítás (XLV.) Új folyam I. 3. szám 2010. október

Lectori salutem!
Tanulmányok
Vajda Barnabás: Forgácsok egy új történelemdidaktikából I. Óratervezés: a tevékenységek operacionalizációja és taxonómiája
Herber Attila: A történelemi tudat formálásának eszköztára a rendszerváltás előtti tankönyvekben
Közlemények
Üveges Bence: Egy dunántúli város a Garaiak kezén, avagy a Garai család birtoklásának története, valamint annak jogi és gazdasági következményei Pápán (OKTV pályamunka)
Műhely
Katona András: A Széchenyi-kép változásai a rendszerváltozás előtti ötödfél évtized magyar történelemtankönyveiben
Domokos Zsuzsa: Hogyan tanítottam a trianoni békét a Kádár-korban és demokrácia évtizedeiben a középiskolásoknak?
Szemle
Kis Sándor: Élő történelem – új középiskolai tankönyvsorozat
Vajda Barnabás: A kérdések és feladatok taxonómiai minőségéről a Kaposi–Száray-féle képességfejlesztő munkafüzetben
Horizont
Szabó Márta: Egy példa értékű német történelmi folyóirat, a „Praxis Geschichte”
Rutsch Nóra: Magyarország miért? A magyarországi németek kitelepítésének néhány kérdése
Kaleidoszkóp
A Nemzeti Összetartozás Napjáról és a külhoni tanulmányi kirándulások kérdéséről Szerkesztői beszámoló az Apáczai Közalapítvány által szervezett 2010. október 12-i és 26-i tanácskozásokról (Katona András)
Sárközi Gabriella: Beszámoló a 21. Nemzetközi Történész Kongresszusról II.


 
Kapcsolódó linkek
· Adatok: Hírek
· Írta: centa


A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Hírek:
Hasznos oldalak Nyomtatható változat Nyomtatható változat