Üdvözöl a Tanárakadémia.hu
   
Magunkról

· Céljaink
· Alapszabályunk
· Pro Educanda Iuventute díjasok
· Tantárgyi kollégiumaink
· Jelentkezési Lap

· Projectjeink:
·· Olvasási project
·· Személyiségfejlesztő
·· Módszertani project

· Hír archívum

· Linkajánló

Menü
· Főoldal
· Belépés
· Keresés

Linkajánló


English VersionTámogatóinktartalom:

A XXI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián Hajdúszoboszlón a 10. szekcióban az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet legújabb SNI-s fejlesztéseit mutatta be. 


(Tovább... | 3773 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: XXI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia

A XXI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián Hajdúszoboszlón a 10. szekcióban az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet legújabb SNI-s fejlesztéseit mutatta be. A szekció az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 keretében valósult meg.


(Tovább... | 3840 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: Új taneszközök az integrált és speciális intézményekben folyó SNI pedagógia támogatására

Sikeresen megvalósult június 8-án - az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés című projekt keretében - az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete és a CENTA Közép-Európai Tanárakadémia Egyesület által szervezett konferencia az „Új taneszközök az integrált és speciális intézményekben folyó SNI pedagógia támogatására” címmel. 


(Tovább... | 1655 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: Hogyan használhatjuk? - Önkiszolgálás 1-2. című gyűjtemény (középsúlyos)

A Nemzeti alaptanterv-ben meghatározott Önkiszolgálás nevű tantárgyat az első és második osztályukat végző, értelmileg akadályozott tanulók tanulják. A téma négy nagy területet ölel fel: az öltözködést, az étkezést, a személyi higiéniát és a környezetrendezést, környezetmegóvást. A legfőbb fejlesztési feladat az öltözködés esetén az öltözet fel- és levételekor történő együttműködés és az időjárásnak megfelelő ruhadarabok kiválasztása; az étkezésnél az evőeszközök rendeltetésszerű használata, az önálló étkezés és az alapvető ételek megismerése; a személyi higiéniával kapcsolatban a tisztálkodóeszközök és a zsebkendő kis segítséggel való helyes alkalmazása, a tisztálkodás szükségességének felismerése, időpontjainak megtanulása és a fokozódó önállóságú WC-használat; a környezetrendezés tematikájában pedig a rendtartás, a takarítóeszközök funkciójának ismerete, a saját tulajdon és a más tulajdona közötti különbségtétel, a szemét megfelelő helyre való elhelyezése és a növények alapvető gondozása...


(Tovább... | 6786 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: Új ének-sorozat

Az új fejlesztésű ének tankönyvekben elsősorban a gyerekek világához közel álló, könnyen megtanulható és énekelhető gyermek- és játékdalokra épül a tanulás. Kodály Zoltán és Lajtha László szerint ezek sajátossága az, hogy kétütemes ismétlődő, univerzális, ősi dallammotívumokat alkalmaznak, inkább énekelt mondókák. Roar Björkvold norvég professzor kutatásai kimutatják, hogy a játék- és gyermekdalok motívumai, hangterjedelme és témái hasonlóak bárhol a világban. A mozgásos játékok, az egyszerű, érthető szövegek, az ismétlődő dallamok serkentik a tanulási képességeket. A népi hagyomány így gondoskodik a gyermekek széles alapokon nyugvó fejlesztéséről...


(Tovább... | 6282 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: Új tankönyvek: Életvitel és gyakorlat (középsúlyos, 3., 6.évfolyam)

A tankönyvek követik a kerettantervben meghatározott tematikai egységeket: Textilmunkák, Egyszerű háztartási munkák, Személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők, Vásárlás - Fogyasztóvédelem és Anyagok alakítása. Ezek hasonlóak a két évfolyam között, a tankönyvi tartalom is hasonló, azonban a tevékenykedtető feladatok tartalma, összetettsége, nehézségi foka különböző a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően.

Az oldalak fóliázott lapokból állnak, így az egyes anyagok kivehetőek, szétvághatóak, elősegítve ezzel a kreatív használatot. A fóliázott lapok segítségével a gyermekek könnyen tudnak dolgozni filctollal, ami letörölhető, így egy-egy feladat többször megoldható, lehetővé téve az ismétlést, bevésődést. A matricás feladatok hasonló elven működnek, szintén többször felhasználhatóak. A folyamatábrák lehetővé teszik az önálló munkavégzést, a tevékenységek sorba rendezését, a végrehajtó működés zavarának korrigálását. A mappás kivitelezéssel kezelhetőbbek a feladatok a különböző helyszíneken, például tankonyhában, technika teremben, mosdóban...


(Tovább... | 4720 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: Hoz-e újfajta segítséget az új sorozat: Fedezd fel a világot! - Környezetismeret 1-4.

A tanulási zavarral küzdő SNI-s (pl. diszlexiás, diszkalkuliás) gyerekek minden esetben integráltan tanulnak a többségi osztályokban. Az értelmileg sérült gyerekek hazánkban többségében speciális iskolákban vagy osztályokban, az autisták súlyosságtól függően integráltan és speciális csoportokban is tanulhatnak. Ebből adódik, hogy személyre szabottan kell a módszerek közül válogatni. Van, hogy minden gyerek más feladatot kap, de a végeredménynek ugyanannak kell lennie: egy adott ismeret be kell, hogy épüljön a tudásukba...


(Tovább... | 4024 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: Olvasás-írás 1–2. - új gyűjtemény SNI tanulóknak (középsúlyos)

A korábban kiadott könyvek a maguk idején korszerűek voltak. Ezeket a könyveket közel két évtizede használják a fejlesztőpedagógusok, a bennük szerepelő témák, azok grafikai megjelenítése, technikai megvalósítása felett sok esetben eljárt az idő.

A szerzők koncepciója szerint manapság olyan taneszközre van szükség, amely valós segítséget nyújt a fejlesztőpedagógusnak az élményszerű, differenciált oktatáshoz, azaz nemcsak tartalmát, hanem technikai kivitelezését tekintve is korszerű, a fejlesztési célokhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik. Így születhetett meg a hagyományos A4-es könyvméretnél nagyobb gyűrűs dossziés kiadvány, amelynek munkalapjai funkciójuk alapján különböző felületű papírból készültek. Eleve fóliázott kartont használtunk a többször felhasználható lapoknál. Nem kaptak fóliát azok a lapok, amiken jelöl, összeköt a tanuló. És a fejlesztők legnagyobb örömére technikailag sikerült megvalósítani kipattintható figurák szerepeltetését is a taneszközökben. Ez mind segítség a pedagógusoknak, asszisztenseknek, szülőknek, hiszen nem nekik kell utólag laminálni az egyes lapokat, nem nekik kell körbe vágni például a színegyeztetéshez használandó figurákat...


(Tovább... | 4538 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: Megújult a Játék... sorozat

A megújult sorozatban hangsúlyeltolódás van a "célcsoportok" vezető tüneteinek megfelelően, ugyanis két nagy SNI-csoportot különítettünk el: - enyhe (integrált és szegregált tanítására alkalmas kötetek); - normál intelligenciaszintű SNI tanulók integrált tanítását/fejlesztését támogató kötetek. Az új változatok kiemelten odafigyelnek az egyéb pszichés fejlődési és autizmus spektrum zavarból következő speciális tanulási képességekre; a normális intelligenciaszint mellett a szórt intelligenciaprofilból adódó tanítási, fejlesztési szükségletekre is...


(Tovább... | 4865 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: Tovább bővültek letölthető digitális tananyagaink

Újabb tanári segédletek váltak elérhetővé magyar irodalomból, illetve magyar nyelvből honlapunkon. Azzal a reménnyel tesszük közzé ezeket a ppt bemutatókat, hogy segítségére lehetnek a pedagógus kollégáknak egy-egy tanórára való felkészülésben, ötleteket meríthetnek belőlük, vagy éppen kiegészíthetik meglévő anyagaikat. Egyúttal arra kérjük, amennyiben Önöknél is keletkeznek hasonlók, küldjék el nekünk, hogy ezekkel is gazdagíthassuk kínálatunkat és a kollégák ezeket is felhasználhassák. Így anélkül nyújthatunk egymásnak hasznos segítséget, hogy különösebb többletmunkát kellene magunkra vállalnunk. Az eddig közzétett digitális tananyagok megtekinthetők a főoldalon a Digitális tananyagok felírat alatt.


(Tovább... | Pontok: 0)

tartalom: Beszámoló az ABIGÉL 2020 - projektindító konferenciáról

Filmek, tudásfeltöltés, olvasási problémák. Konferencia a digitális kor kihívásairól

Az alcímben említett témákat járta körül egyesületünk konferenciája, amelyet nagy érdeklődés mellett rendeztünk meg nem sokkal karácsony előtt. Meghívott előadóink: Szabó T. Anna költő, Dr. Fábri György rektorhelyettes, Hargitai Katalin szakpedagógus voltak. (A legfőbb témaként szereplő, szövegalkotási feladatokat inspiráló, feldolgozott filmrészletekből hamarosan egy csokorral közzé is teszünk honlapunkon.)
(Tovább... | 3569 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: ABIGÉL 2020 - projektindító konferencia
Meghívó

A CENTA Közép-Európai Tanárakadémia és a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó tisztelettel meghív minden felső tagozatos és középiskolai magyartanárt

ABIGÉL 2020 – projektindító konferencia
című rendezvényére.

Helyszín: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó székháza, Budapest, XIV. Szobránc u 6-8.
Időpont: 2013. december 14. szombat

(Tovább... | 1906 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: ABIGÉL 2020 Találjunk szavakat! projekt

A Közép-Európai Tanárakadémia által november 13-án, a magyar nyelv napján indított ABIGÉL 2020 Találjunk szavakat! projekt célja olyan magyartanári módszertan kidolgozása, amely megállíthatja a tanulók nyelvi beszűkülésének folyamatát. A folyamat azóta tekinthető ténynek, mióta James Flynn kimutatta, hogy az átlagos intelligencia nem romlik ugyan az internetkorszakban, a nyelvi kompetencia azonban igen. A projektet – amely új dimenziókat kaphat a december 3-án nyilvánosságra kerülő új PISA eredmények tükrében - a Tanárakadémia szeretné olyan katedrától katedráig terjedő mozgalommá szélesíteni, amely a napi gyakorlatból vonja le a szükséges következtetéseket, és a napi gyakorlathoz ad konkrét segítséget. A projektről további információk letölthetők itt!


(Tovább... | Pontok: 0)

tartalom: Országos roadshow a portfólió fogalmának tisztázására

Végéhez közeledik a Tanárakadémia értekezletsorozata, amelynek során több nagyvárosban találkoztunk a pedagógus kollégákkal. A találkozókon tapasztalatcsere és előadások keretében vitattuk meg, miként lehet ügyesen és hatékonyan előkészíteni a pedagógus portfólióját. A roadshow állomásai a következők voltak: Veszprém, Kaposvár, Szombathely, Szeged, Miskolc, Budapest. Hamarosan sorra kerül a debreceni és a győri találkozó is. Az előadás anyagát ezúton is közzétesszük, a dokumentumminták pedig letölthetők honlapunk nyitóoldalán található: Dokumentumminták a portfólióhoz című blokkból. Az előadáson vetített anyag letölthető innen.(Tovább... | 4062 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: 2013. évi Pro Educanda Iuventute díjátadó

A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó tanévnyitó rendezvényén, idén is átadtuk a Pro Educanda Iuventute díjat. A Közép-Európai Tanárakadémia idei kitüntetettje Rubovszky Rita, a budapesti Patrona Hungariae Gimnázium igazgatója.
(Tovább... | 4127 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: Izgalmas magyartanári találkozó a piaristák Duna-parti iskolájában


2013. április 27-én, szombaton, magyartanári konferencián vettek részt egyesületünk tagjai és mindazok, akik elfogadták meghívásunkat. A találkozó központi kérdése az volt, egy tárgynak számít-e az új jogszabályok alapján a magyar nyelv és irodalom, vagy továbbra is mód van a különválasztásra (például az osztályzáskor), ahogyan a korábbiakban. De felmerült az a kérdés is, harmadik tárgyként jelenik-e meg a tantárgyon belül a média és mozgókép, ami most szintén beolvadt a magyaros tantervbe, illetve szükségszerű-e, hogy mintegy negyedik tantárgyként az erkölcstan is a magyartanár kofferébe kerüljön. Mindezeknek nemcsak a jogszabályi háttér változása adott aktualitást, hanem izgalmas új tankönyvek megjelenése is. Ilyen például a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó új Karakter sorozata, amely történetesen együtt tárgyalja, egy kötetben a nyelvtant és az irodalmat. De megismerkedtek a résztvevők a Kiadó Erkölcstan 5. című tankönyvével is, illetve megtudhatták, milyen friss IKT anyagokat kínál a Kiadó az átdolgozott Alföldy-irodalomkönyvekhez.


(Tovább... | 3405 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: Megjelent a Történelemtanítás 2013. évi első száma!

Örömmel értesítjük Olvasóinkat, hogy megjelent a Történelemtanítás 2013. évi első száma! Folyóiratunk 4. évfolyamának első számában elsősorban a tankönyvekhez, valamint a helytörténet történetoktatásunkban betöltött szerepéhez kapcsolódó cikkek olvashatóak. Örvendetes, hogy szinte minden rovatunkban található fiatal szerzők tollából származó írás. Reméljük, a továbbiakban is lehetőséget biztosíthatunk a történelemtanárok új generációjának bemutatkozására. Jó olvasást kívánunk! A Történelemtanítás Szerkesztősége


(Tovább... | 2591 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: Pro Educanda Juventute díj 2012

A Pro Educanda Juventute díj 2012. évi kitüntetettje Baloghné Biró Mária kaposvári középiskolai tanárnő. A díj ünnepélyes átadására a Nemzeti Tankönyvkiadó tanévnyitó rendezvényén került sor 2012. augusztus 30-án, Budapesten a SYMA csarnokban.


(Tovább... | 4118 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: Megjelent a Történelemtanítás 2012/1. száma!

Örömmel értesítjük Olvasóinkat, hogy megjelent a Történelemtanítás 2012-es évfolyamának első száma. Az új szám jelentős része egy igen aktuális témával, az új Nemzeti alaptantervvel foglalkozik. Közlemények rovatunkban az alapdokumentum két részletét, a Bevezetőt, valamint az Ember és társadalom műveltségterület szövegét olvashatják, a Műhely rovat két cikkének szerzője pedig az alapdokumentum munkálatait irányító Kaposi József, valamint az Ember és társadalom műveltségi terület vezetője, Szabó Márta. Jó olvasást kívánunk! - A Történelemtanítás Szerkesztősége


(Tovább... | 2903 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: Beszámoló a balatonföldvári NAT 2012 Konferencia eseményeiről

A hihetetlen gyorsasággal átalakuló oktatáspolitikai környezetben a pedagógusok és az iskolavezetők minél közvetlenebb és minél gyorsabb információkat szeretnének kapni a változásokról. Ugyanakkor az oktatásirányítás is érdekelt benne, hogy üzenetei, döntései, szándékai minél hitelesebb módon jussanak el az érintettekhez. Ennek a kettős érdeknek a találkozását segíti elő a Centa - Közép-európai Tanárakadémia és a Nemzeti Tankönyvkiadó azzal, hogy április végén konferenciát szervezett, amelyen a kétirányú kommunikáció legközvetlenebb megvalósulására nyílt mód.


Kiss János Tamás, a Nemzeti Tankönyvkiadó vezérigazgatója nyitotta meg a rendezvényt

 


(Tovább... | 4761 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: Nemzedékek tudása - nemzedékek tanterve - NAT, kerettanterv, helyi tanterv
Meghívó

A CENTA Közép-Európai Tanárakadémia és a Nemzeti Tankönyvkiadó tisztelettel hív minden érdeklődő kollégát

Nemzedékek tudása – nemzedékek tanterve
NAT, kerettanterv, helyi tanterv
című kétnapos konferenciájára
(15 kreditpontos továbbképzés!)

Helyszín: Hotel Fesztivál, Balatonföldvár, Rákóczi út 32-40.
Időpont: 2012. április 20-21. (péntek-szombat)

(Tovább... | 2645 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: Magyar Nyelv


01_nyelvi_jel_jelrendszer.ppt
02_hangalak_es_jelentes.ppt
03_funkciok_es_tenyezok.ppt
04_muveszi_nyelvhasznalat.ppt
05_nyelvunk_eredete.ppt
06_nyelvunk_kialakulasa_nyelvujitas.ppt
07_mai_magyar_nyelvvaltozatok.ppt
08_szokincsunk_bovulese.ppt
09_mondattipusok.ppt
10_morfemak.ppt
11_szoveg.ppt
12_tudomanyos_publicisztikai.ppt
13_alakzatok.ppt
14_kepi_kifejezoeszkozok.ppt
15_stilus_fogalma.ppt
16_tarsalgasi_stilus.ppt
17_helyesirasunk_alapelvei.ppt
18_szintagmak.ppt
19_alarendeles_mellerendeles.ppt
20_hangok_talalkozasa.ppt
21_nonverbalis_komm.ppt
22_viselet_es_komm.ppt
23_egyhazi_jelkepek.ppt
24_a_jelentes_megalkotasa.ppt
25_jel_es_jelentes.ppt
26_mondatelemzes.ppt
27_mondatok_jelzok.ppt
28_allando_hatarozo.ppt
29_mondatszerkezetek.ppt
30_frazemak.pptx
31_sajto_media.ppt
32_media_a_radio.ppt
33_media_a_televizio.ppt
34_media_az_internet.ppt
35_a_siketek_jelbeszede.ppt
36_nyelvujitasi_kepzok.ppt
37_verbalis-es_nominalis_stilus.ppt
38_szleng_es_jelentesn.ppt
39_alany_allitmany_uj_felfogasak.ppt

(Tovább... | Pontok: 0)

tartalom: Magyar Irodalom
Filmek:

"Mint vándor a hófúvásokban" - mondatok a Bánk bánbólTanulmányok:
001_Bibliai motívumok a klasszikus magyar lírában
002_Zrínyi költői nyelvének továbbélő elemei
003_Berzsenyi időszemlélete
004_Petőfi_motívumok születése
005_Arany János bestiáriuma
006_Jellé vált sorsok Dosztojevszkij és Pilinszky műveiben
007_A mindenség szerelme Babits lírájában
008_A személyiség mint térszerkezet József Attila verseiben
009_Elődök és nemzedéktársak tükröződése Illyés Gyula lírájában
010_Témák és variációk Weöres Sándor szimfóniáiban

Bemutatók:
001A_görögök_istenek
001B_görögök_Más istenek
001C_görögök_Ikarosz és a repülés
002A_görögök_trójai mondakör
002B_görögök_Családi viszonyok régen és most
002B_görögök_Szigetről szigetre
003A_görögök_Homérosz
003B_görögök_Odüsszeusz az alvilágban
003C_görögök_hazaszeretet az Odüsszeiában és másutt
004A_görögök_Akhilleusz
004B_görögök_Odüsszeusz kalandjai a laisztrügonokig
004C_görögök_Odüsszeusz útja a szirénektől Ithakáig
005A_görögök_thermopülai sírfelirat
005B_görögök_Akropolisz
005C_görögök_erosz
006A_görögök_görög színház mint épület
006B_görögök_görög színház működése
006C_görögök_Dionüszosz
007A_görögök_a szfinx
007B_görögök_Oidipusz
007C_görögök_Szerencsések és szerencsétlenek a mitológiában
008A_görögök_antigoné
008B_görögök_Szabadság és zsarnokság az Antigonéban
008C_görögök_Antigoné_nők az irodalomban
009A_rómaiak_egy birodalom irodalma
009B_rómaiak_római építészet Augustus korában
009C_rómaiak_Ovidius
010A_biblia_Holt-tengeri tekercsek
010B_biblia_Biblia és a könyvnyomtatás
010C_biblia_Nagy Konstantin Szent Ilona
011A_biblia_a frigyláda
011B_biblia_Dávid király
011C_biblia_Salamon temploma
012A_biblia_Apokrif iratok
012B_biblia_Pál apostol
012C_biblia_Apokalipszis
013A_középkor_Kolostorok és irodalom
013B_középkor_Assisi Szent Ferenc
013C_középkor_Koldusok, zarándokok, jótékonykodók
014A_középkor_Egyetemek és vágánsok
014B_középkor_Harc és költészet
014C_középkor_Zsonglőrök, trubadúrok, minnesängerek
015A_középkor_Dante
015B_középkor_Lucifer Danténál és másoknál
015C_középkor_megtisztulás Danténál és másutt
016A_középkor_Anonymus
016B_középkor_tihanyi apátság
016C_középkor_a Löveni Kódex útja
017A_reneszánsz_ágoston hatása a kálvinizmusra
017B_reneszánsz_Boccaccio sólyma és a vendégség az irodalomban
017C-reneszánsz_a sólyom a valóságban és Boccacciónál
018A_reneszánsz_a Globe színház
018B_reneszánsz_Mindennapi élet Shakespeare korában
018C_reneszánsz_ sokoldalú reneszánsz semélyiségek
019A_reneszánsz_Hamlet és a játékelmélet
019B_reneszánsz_Rómeó és Júlia
019C-reneszánsz_Shakespeare és a káosz-elmélet
020A_reneszánsz_Bibliotheca Corviniana
020B_reneszánsz_Janus Pannonius
020C_reneszánsz_Balassi Bálint
021A-barokk_jezsuita rend
021B-barokk_ tridenti zsinat
021C_barokk_Cervantes
022A_barokk_Pázmány Péter
022B_barokk_Zrínyi Miklós
022C_barokk_Mikes Kelemen
023A_felvilágosodás_ Swift
023B_felvilágosodás_Voltaire és Rousseau
023C_felvilágosodás_faust
024A_klasszicizmus_képzőművészet
024B_klasszicizmus_Moliere
024C_klasszicizmus_Színésznők a színjátszás hőskorában
025A_klasszicizmus_Kultúránk bölcsője Zemplén
025B_klasszicizmus_debreceni kollégium
025C_klasszicizmus_Kufstein a hírhedett börtön
026A_romantika_ Byron
026B_romantika_Puskin
026C_romantika_Liszt Ferenc
027A_romantika_Petőfi és a média
027B_romantika_Jókai és Komárom
027C_romantika_Arany János a titoknok
028A_realizmus_Balzac
028B_realizmus_Stendhal
028C_realizmus_Tolsztoj
029A_modernség_Dekadens költők
029B_modernség_szimbolizmus szimbólum
029C_modernség_szimbolizmus
030A_modernség_Ady és Párizs
030B_modernség_Móricz
030C_modernség_A Nyugat
031A_huszadik század_Expresszionizmus
031B_huszadik század_Freud és a szürrealizmus
031C_huszadik század_Posztmodern
032A_huszadik század_József Attila és a röntgen
032B_huszadik század_ottlik
032C_huszadik század_Örkény
101A_eposz_ barokk eposz a görög epika tükrében
101B_eposz_Zrínyi letműve
101C_eposz_1956 az irodalomban
102A_eposz_műeposz
102B_eposz_A finnek ősi eposza
102C_eposz_A lovagi irodalom görbe tükörben
103A_regény_A regény az eposz helyébe lép
103B_regény_Utópiák és ellenutópiák
103C_regény_A pénz motívuma az irodalomban
104A_regény_Mitológia Az arany emberben
104B_regény_A Vaskapu-szoros
104C_regény_Jókai Balatonja
105A_regény_romantika és realizmus
105B_regény_Romantika és realizmus a Vörös és feketében
105C_regény_A Felvidék Mikszáth korában
106A_regény Ottlik és Velazquez
106B_regény_Ottlik és Thomas Mann
106C_regény_Ottlik és Szent Pál
107A_regény_A regényműfaj nagy alkotói
107B_regény_Elbeszélő, elbeszélésmód
107C_regény_Dragomán és a román diktatúra
108A_regény_felvilágosodás és levélregény műfaj
108B_regény_szentimentalizmus és levélregény műfaj
108C_regény_mai naplóregény Závada
109A_regény_verses regény Arany László
109B_regény_verses regény Puskin
109C_regény_Az álom Puskinnál és általában
110A_regény_Beszédaktus jelenség regényekben
110B_novella_beszédaktus Mikszáthnál
110C_novella_illúzió Mikszáthnál és mai moziversekben
111A_novella_barbárság Móricznál és általában
111B_novella_a bűn Móricznál és általában
111C_novella_a bűn oka Móricznál és általában
112A_levélműfaj_Mikes
112B_vallomás_Rákóczi
112C_novella_túszdráma Csiki Lászkó novellájában és általában
113A_dráma_Moliere
113B_dráma_Néhány Moliere-dráma
113C_dráma_Csehov
114A_komedia_arisztophanesz.ppt
114B_komedia_mrbean.ppt
114C_komedia_chaplin.ppt
115A_tragedia_antigone.ppt
115B_tragedia_hamlet.ppt
115C_tragedia_oidipusz.ppt
116A_tragedia_katona.ppt
116B_tragedia_bankban_opera.ppt
116C_tragedia_bankban_drama.ppt
117A_dráma_A magyar színjátszás kezdetei
117B_dráma_Bánk bán történelmi háttere
117C_dráma_bánkéhoz hasonló merényletek
118A_dráma_téeszesítés A Senák hátterében
118B_dráma_A ló motívuma A Senákban és másutt
118C_drama_tragarsag_a_senakban.ppt
119A_dramaikoltemeny_vorosmarty.ppt
119BA_dramaikoltemeny_csongorestunde.ppt
119B_dramaikoltemeny_csongorestunde.ppt
119C_dramaikoltemeny_ejmonologja_vilagvege.ppt
120A_dramaikoltemeny_madach.ppt
120B_dramaikoltemeny_embertragediaja.ppt
120C_dramaikoltemeny_madach_es_a_faust.ppt
121A_lira_epigrammak.ppt
121B_lira_kolcsey_es_a_huszt.ppt
121C_lira_epigramma_es_haiku.ppt
122A_lira_elegiak.ppt
122B_lira_szuretmotivum_es_elegia.ppt
122C_lira_haboruellenes_versek.ppt
123A_lira_odak.ppt
123B_lira_berzsenyi_odai.ppt
123C_lira_kovacs_andras_ferenc.ppt
124A_lira_himnuszok.ppt
124B_lira_nemzeti_himnuszok.ppt
124C_lira_planctusok_es_pietak.ppt
125A_lira_tajversek.ppt
125B_lira_eltevedt_lovas.ppt
125C_lira_jozsef_attila_tajkolteszete.ppt
126A_lira_ars_poeticak.ppt
126B_lira_arany_janos_ars_poeticaja.ppt
126C_lira_karinthy_ars_poeticaja.ppt
127A_lira_dal.ppt
127B_lira_nepdal.ppt
127C_lira_nepdal_es_erotika.ppt
128A_lira_lirai_en.ppt
128B_lira_dramai_monolog.ppt
128C_lira_petofi_az_orult.ppt
129A_lira_rapszodia.ppt
129B_lira_gondolatok_a_konyvtarban.ppt
129C_lira_egy_gondolat_bant_engemet.ppt
130A_lira_kepversek.ppt
130B_lira_petocz_andras.ppt
130C_lira_vizualis_kolteszet.ppt
131A_ballada_ballada.ppt
131B_ballada_nagykorosi_balladak.ppt
131C_ballada_agnes_asszony.ppt
132A_parodia_a_helyseg_kalapacsa.ppt
132B_parodia_igy_irtok_ti.ppt
132C_mufajok_osszefoglalas.ppt
133_a_rozsa_neve.ppt
134_bulgakov.ppt
135_bulgakov_wajda-film_irodalom.pptx
251_nepkolteszet.pptx
252_idomertekes.pptx
253_odusszeusz_utolso_utja.ppt
254_jozsef_tortenete.ppt
255_egy_katonaenek.pptx
256_reformkor.ppt
257_szuz_maria_az_irodalombann.pptx
258_babits.ppt
259_kosztolanyi.ppt
260_radnoti.ppt
261_egzisztencializmus.ppt
262_abszurd_drama.ppt

(Tovább... | Pontok: 0)

tartalom: Kortársak, tantervek, memoriterek

Kissé megkésve számolunk be a Tanárakadémia legutóbbi, még decemberben megtartott konferenciájáról, ám az egyesület „hű krónikásaiként” mégiscsak rögzíteni szeretnénk a nagyszerű találkozót, még ha így, késve tesszük is.


(Tovább... | 1831 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: DUE Tehetségkutató Diákmédia Pályázat

A Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesületének (DUE) már huszonkét éves múltra visszatekintő Tehetségkutató Diákmédia Pályázata 2012-ben is várja a média iránt érdeklődő fiatal tehetségek pályamunkáit. Az újságíró palánták több kategóriában is pályázhatnak, az év diákújságírója, diákrádiósa, diákfotósa, valamint videoújságírója címet nyerhetik el. Indulni lehet a pályázaton diákszerkesztőségeknek suli újságjukkal, vagy iskolarádiójuk műsorával, az év diáklapja, és az év diákrádiója kategóriában.

Minden kategóriában külön kerül értékelésre az egyetemista, középiskolás és általános iskolai korosztály. A már gyakorlottabb diákmédiásoknak a díjak mellett hatalmas szakmai elismerést, és előrelépést jelent a pályázaton való részvétel. A beérkezett pályaműveket a DUE gyakorlott szakembereiből, álló zsűri bírálja el. Közülük többen országos médiumoknál dolgoznak, és többjük maga is indult korábban a DUE Tehetségkutató Diákmédia Pályázatán. A pályázat nyerteseit több, mint 1 millió forint értékben díjazza a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete. A díjátadás minden évben ünnepélyes keretek között zajlik a DUE Országos Ifjúsági Sajtófesztiválján, melyet májusban a Millenáris Park Fogadó épületében rendez meg a kiemelten közhasznú DUE. A pályázat eredményhirdetése mellett ismert médiaszemélyiségek, hazai sztárok közönségtalálkozói és fellépései színesítik a programot.

A DUE évek óta kiemelkedő feladatának tekinti a fiatal tehetségek támogatását. A havonta megjelenő ingyenes ifjúsági lapját, a DUE Tallózót, valamint az ország számos iskolájában hallható DUE Rádiót fiatal újságírók szerkesztik. A minden nyáron megrendezett Kommunikációs és Média Szaktáborban a diákok gyakorló szakemberektől tanulhatják meg a szakma fortélyait. A táborba sokan a DUE Tehetségkutató Diákmédia Pályázata révén jutnak el, hiszen a nyertesek a díjak mellett támogatást is kapnak a táborhoz. A pályázat beadási határideje: 2012. március 15. További részletekért, és pontos pályázati kiírásért látogass el honlapunkra: www.due.hu. MS Word formátumban a pályázat letölthető IDE kattintva!


(Tovább... | Pontok: 0)

tartalom: Megjelent a Történelemtanítás 2011/4. száma!

Bár kicsit megkésve, de végre megjelent a Történelemtanítás online történelemdidaktikai folyóirat 2011. évi 4. száma. Új számunk ugyan nem tematikus szám, de cikkeinket keretbe foglalja két a Rákóczi-szabadságharc lezárásának 300. évfordulójához kötődő írás: egy tanulmány, mely a szabadságharc történelemtanításunkban betöltött szerepét vizsgálja, valamint egy az évforduló alkalmából rendezett konferencia bemutatója. További cikkeink a korábbakban tőlünk megszokott színvonalon és változatossággal mutatják be a történelemdidaktika hazai és nemzetközi fejleményeit. A kutatásalapú tanulás és a kooperatív tanulásszervezés lehetőségeinek elemzése mellett két nemzetközi konferenciáról is olvashatunk, de megismerkedhetünk Romsics Ignác, a magyar történetírás múltját bemutató könyvével is. Az idei tanévben is folytatjuk önként vállalt missziónkat, melynek lényege, hogy lehetőséget, egyben helyet biztosítsunk az OKTV legsikeresebb pályamunkáinak, ezzel is elismerve a fiatal nemzedék tehetségét, és az őket segítők munkáját. Új számunkban Bagócsi Károly a lengyel-magyar együttműködés egy sajátos XX. századi esetét tárja az olvasók elé. A lent olvasható tartalomjegyzékben reményeink szerint mindenki megtalálhatja a számára érdekfeszítő olvasmányokat. Jó olvasást kívánunk! - A Történelemtanítás Szerkesztősége


(Tovább... | 3855 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: Megjelent a Történelemtanítás harmadik száma!
Ismét megjelentünk! Már olvasható a Történelemtanítás online történelemdidaktikai folyóirat idei harmadik száma! A 2011/2012-es tanév első száma folyóiratunk első tematikus száma, melynek központi témája a szlovák-magyar közös múlt, és az ehhez kapcsolódó, történelemoktatásban (különösen a történelem tankönyvekben) is megjelenő eltérő narratívák vizsgálata. Versengő narratívák, etnikai sztereotípiák, nacionalizmus és etnocentrizmus és egy kétoldalú együttműködés eredményeinek bemutatása – mindez szlovákiai és magyar szerzők tolmácsolásában. Folyóiratunk új száma több könyvajánló mellett most először két önálló történelemoktatással foglalkozó portál bemutatóját is tartalmazza. Olvashatunk továbbá összefoglalót a CENTA Közép-Európai Tanárakadémia történelemversenyéről, egy érdekes és tanulságos összeállítást egy bő tíz évvel ezelőtti ukrajnai történelemverseny írásmunkáiról, de megtalálhatjuk az idei év állandó cikksorozatának, a „A magyar oktatás és történelemtanítás évforduló-naptárának” harmadik darabját is. Jó tallózást kívánunk minden kedves olvasónak! A Történelemtanítás Szerkesztősége

(Tovább... | 3607 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: Átadták 2011-ben is a CENTA-díjat!

Hatéves hagyomány immár, hogy a Közép-Európai Tanárakadémia a Nemzeti Tankönyvkiadó országos tanévnyitóján kitüntetést ad át, melynek neve Pro Educanda Iuventute díj. A díjat azért alapítottuk, hogy olyan példákra és teljesítményekre hívjuk fel a figyelmet, amelyek lelkesítőek és iránymutatók lehetnek más pedagógusok számára is. S az elmúlt években valóban ilyen példákat sikerült felmutatnunk: felvidéki iskolaalapítót tüntettünk ki, Kárpát-medencei anyanyelvi verseny szervezőjét, zsámbéki romagyerekeket nevelő és fotózó művésztanárt, az egyedülálló felzárkóztató teljesítményt nyújtó hejőkeresztúri iskola igazgatóját és így tovább. A legutóbbi, 2010. évi Pro Educanda Iuventute díjat Tokár János igazgató úrnak, ferences szerzetesnek és egyben az Esztergomi Ferences Gimnázium nevelőtestületének ítélte az egyesület elnöksége. A díjjal 100.000 Ft értékű könyvutalvány, oklevél s az úgynevezett Vörösmarty-érem jár a kitüntetettnek.


(Tovább... | 3833 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: Töri Tudós Trió döntő

Május 28-án zárult le a Nemzeti Tankönyvkiadó és a Közép-Európai Tanárakadémia által Töri Tudós Trió címen meghirdetett háromfordulós történelmi vetélkedő. A döntőre a budai várban, a Magyar Kultúra Alapítvány gyönyörű, neogótikus stílusú székházában került sor. A megnyitót Valaczka András a Nemzeti Tankönyvkiadó főszerkesztője, a Közép-Európai Tanárakadémia elnöke mondta el. A zsűrizés feladatait Horváth Péter tanár, tankönyvszerző és Katona András tankönyvszerző, metodikus látta el. A zsűri elnökségét Závodszky Géza történész, az ELTE Tanárképző Főiskola volt főigazgatója vállalta.


(Tovább... | 3721 betű van még | Pontok: 0)

tartalom: Megjelent a Történelemtanítás idei második száma

A Történelemtanítás szerkesztősége egy újabb, igazán változatos számmal búcsúzik a 2010/2011-es tanévtől. A tizenkét módszertani és történelemdidaktikai cikk között most olyan érdekességeket is találhatunk, mint Martos Ida rendhagyó, „Az antiszemitizmus történetének tanításáról” című értekezése, vagy Benoit Falaize írása, „A vitatott témák oktatása a francia iskolában: a pedagógia és a kollektív emlékezet”, melynek mind témaválasztása, mind szemléletmódja példaértékű. További érdekes témák – mint Magyarország történeti topográfiájának tanítása, vagy a katonai alapismeretek tantárgy bevezetésének kérdései – mellett folytattuk önként vállalt missziónkat, a legjobbnak ítélt történelem OKTV dolgozatok közzétételét, egyben először adtunk helyet egy kollégánk oktatási tapasztalatait összefoglaló rövid írásnak is. Ez utóbbival talán újabb hagyományt teremthetünk. Lent olvasható tartalomjegyzékben reményeink szerint mindenki megtalálhatja a számára érdekfeszítő olvasmányokat. Jó olvasást, és kellemes nyár feltöltődést kívánunk! - A Történelemtanítás Szerkesztősége


(Tovább... | 3203 betű van még | Pontok: 0)